coffe

Switch to desktop Register Login

Bahagian Kurikulum

Kurikulum Madrasah Alattas terbahagi kepada 2 bahagian iaitu kurikulum kebangsaan (aliran agama) dan kurikulum Azahari. Peperiksaan awam yang perlu diduduki oleh pelajar madrasah ialah Sijil Menengah Rendah Agama (Tingkatan 2), Sijil Menengah atas (Tingkatan 4), Peperiksaan Menengah Rendah (Tingkatan 3), Sijil Peperiksaan Malaysia (Tingkatan 5) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).


Sebelum madrasah dibantu oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2006, sekolah ini beroperasi dengan dipengerusikan oleh Jemaah Pengurus Sekolah (JPS) pimpinan YM Tuan Syed Ali Bin Mohammed Alattas dan di bantu oleh Jabatan Agama Johor. Mulai tahun  2006 Madrasah telah dibantu oleh KPM dari segi guru, sumber kewangan, fizikal dan infrastruktur sekolah dan asrama. Hasilnya, sehingga  tahun 2010 madrasah telah dibekalkan seramai 24 orang  tenaga pengajar  dari Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mendidik seramai 250 orang pelajar. Madrasah juga dibantu oleh Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pelajaran Malaysia bagi melaksanakan beberapa program kecemerlangan sekolah. Antara program yang telah dibuat  dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa Penjaga dan Guru ialah Program Teknik Menjawab PMR, SPM, Program Bijak Bestari Kendiri, Hari Jalinan Kasih, Restu Ilmu dan Mento Mentee.


Jabatan Pelajaran Johor juga telah meletakkan  nama Madrasah Alattas dalam  buku  ” 30  Inisiatif    Merealisasikan  Johor  Top 5 ”   iaitu  di  bawah   Program An-Najihin. Dalam program An-Najihin jawatankuasa bertindak dilantik dalam kalangan semua sektor di Jabatan Pelajaran Negeri Johor termasuk Bahagian Teknologi Pendididkan Negeri Johor (BTPN), Pegawai Pelajaran Daerah Pasir Gudang, Pengetua Cemerlang dan Pengetua daripada Sek Tun Fatimah, SMK Dato’ Penggawa Timur, SM (P) Sultan Ibrahim, dan Sek Men Agama Johor Bahru. Melalui program ini banyak bantuan dan kemudahan yang diperolehi oleh sekolah antaranya pemantapan penggunaan program headcount sekolah,bantuan buku dan komputer juga telah dan sedang dijalankan oleh BTPN dalam melengkapkan prasarana pusat sumber dan bilik komputer sebagai pusat akses ilmu. Program akademik yang dibuat oleh SM (P) Sultan Ismail juga telah disertai oleh pelajar madrasah yang menunjukkan kerjasama dijalankan untuk mencapai matlamat Jabatan Pelajaran Johor dalam progam An-Najihin.


Hasil dari komitmen guru, ibu bapa dan pelajar, sekolah dapat meningkatkan prestasi peperiksaan awam dari tahun ke tahun.  Pada tahun 2010, sekolah telah mencapai Experted Target Result (ETR) dalam semua peperiksaan awam iaitu 87.40 peratus bagi PMR  dengan Gred Purata Sekolah (GPS)  2.54 , 100 peratus bagi SPM dengan GPS 4.83, bagi STAM peratus lulus sebanyak 92.85 peratus dengan  GPS 2.99, SMA sebanyak 89.28 dengan GPS 3.35, dan bagi SMRA peratus lulus sebanyak 95.91 peratus dengan GPS 3.30.

 

MATA PELAJARAN YANG DITAWARKAN:

Peringkat PMR

Peringkat SPM

 

 1.  Bahasa Melayu

 2.  Bahasa Inggeris

 3.  Bahasa Arab

 4.  Sains

 5.  Matematik

 6.  Pendidikan Islam

 7.  Sejarah

 8.  Geografi

 9.  Kemahiran Hidup

10. Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

11. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

12. Pendidikan Seni

 

 1.  Bahasa Melayu

 2.  Bahasa Inggeris

 3.  Sejarah

 4.  Matematik

 5.  Sains

 6.  Bahasa Arab Tinggi

 7.  Perdagangan

 8.  Ekonomi Asas

 9.  Tasawwur Islam

10. Pendidikan Al-Quran Assunnah

11. Pendidikan Syariah Islamiah

12. Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

13. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

 

Peringkat SMRA

Peringkat SMA

Peringkat STAM

 

 1.  Al-Quran

 2.  Feqh

 3.  Tauhid

 4.  Tafsir

 5.  Hadith

 6.  Sirah

 7.  Nahu

 8.  Sorof

 9.  Insya’

10. Muthalaah

 

 1.  Al-Quran

 2.  Feqh

 3.  Tauhid

 4.  Tafsir

 5.  Hadith

 6.  Mantiq

 7.  Nahu Sorof

 8.  Insya’ Muthalaah

 9.  Adab Nusus

10. Balaghah

 

 1.  Al-Quran

 2.  Feqh

 3.  Tauhid

 4.  Tafsir

 5.  Hadith

 6.  Nahu Sarf

 7.  Insya’ Mutala’ah

 8.  Adab Nusus

 9.  Arudh Qfh

10. Balaghah

 Copyright © 2012 | SABK Madrasah Alattas Alarabiah Johor | MAAJ shall not be liable on any loss or damage caused by utilization of information achieved of this website.

Top Desktop version